Plamy opadowe

Sekcję zwłok ofiar przeprowadził Borys Aleksiejewicz Wozrożdziennyj, urodzony w 1922 roku, absolwent Państwowego Instytutu Medycznego w Swierdłowsku oraz dodatkowej specjalizacji, zdobytej na Wydziale Medycyny Sądowej. W zawodzie pracował od 1954 roku[1].

borysFot. 1 Borys Wozrożdziennyj. Fotografia z akt osobowych archiwum uczelni. (Свердловский государственный медицинский институт).

Zapomnij proszę Czytelniku treść wszystkich cytatów, jakie autorzy innych publikacji o tragedii na Przełęczy wkładają w usta Borysa Wozrożdziennego.  Nie są prawdziwe. Wozrożdziennyj nigdy nie twierdził, iż obrażenia Diatłowców nie mogły zostać zadane przez człowieka, nie sugerował czynników magicznych itp. Urazy Ludmily, Nikołaja i Siemiona uznał za podobne do tych, jakie powstają przy „powietrznej fali detonacyjnej[2].”

Fot. 2 Kopia dyplomu numer 789704, potwierdzająca ukończenie studiów medycznych przez Borysa Wozrożdziennego. W dalszej części dokumentacji znajduje się potwierdzenie odbycia specjalizacji na Wydziale Medycyny Sądowej.

W czasie przeprowadzania każdej z sekcji zwłok w prosektorium był obecny prokurator oraz inni śledczy. Wynikało to z obowiązujących przepisów prawnych oraz charakteru dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę. Sekcje miały charakter sądowo – lekarski, typowy dla dochodzenia kryminalnego, w którym obecność prokuratora stanowi jeden z kluczowych wymogów proceduralnych. Szczegóły urazów ofiar zostaną omówione w kolejnych odcinkach. Dziś skoncentrujemy się jedynie na plamach opadowych.

Czym są plamy opadowe? 

Zabarwieniem skóry, tworzącym się po śmierci z powodu zatrzymania krążenia i odpływu krwi do najniżej położonych partii ciała. Specjalistom z zakresu medycyny sądowej pozwalają wnioskować o czasie zgonu oraz pozycji, w której przebywała ofiara.

Przykład: u osoby zmarłej w pozycji leżącej na lewym boku plamy opadowe wykształcają się na lewej stronie tułowia i kończyn. Od powyższej zasady nie ma wyjątków, gdyż lokalizacja plam wynika z zasad grawitacji.

Kiedy powstają plamy opadowe i czy mogą ulec przemieszczeniu?

Plamy opadowe powstają na skutek zatrzymania krążenia. Zaczynają tworzyć się około 20 minut od śmierci (choć nie ma jednoznacznej reguły w tym zakresie). Szacuje się, że około 4 godziny od chwili zgonu są już w pełni wykształcone (w niektórych przypadkach może to mieć miejsce szybciej, to znaczy od 2 do 3 godzin od śmierci). Około 10 – 12 godzin od chwili śmierci plamy opadowe utrwalają się na stałe i nie zmieniają nawet wówczas, gdy ktoś ułoży zmarłego inaczej.

Jeśli przełożenie ciała zmarłego miało miejsce między wykształceniem plam opadowych, a ich utrwaleniem (to znaczy od 2 – 4  do 10 – 12 godzin od chwili śmierci) plamy opadowe mogą zmienić pozycję i przesunąć się na te miejsca ciała, które są położone najniżej. Specjalista ds. medycyny sądowej jest w stanie odróżnić standardowe plamy opadowe od tych, które uległy przemieszczeniu z powodu mniej nasyconej barwy, jaką da się zaobserwować u przemieszczonych.

Przykład: jeśli u ofiary, znalezionej w pozycji leżącej na brzuchu, zaobserwowano plamy opadowe na plecach należy wnioskować, że ofiara po śmierci przebywała w pozycji leżącej na plecach w czasie wykształcania się plam opadowych, zaś ciało zostało przełożone co najmniej 10 godzin od śmierci, kiedy to plamy utrwaliły się na stałe i były nieprzemieszczane.

Co wiadomo o plamach opadowych ofiar tragedii?

Na podstawie opisu rozmieszczenia plam opadowych zawartych w protokołach z sekcji zwłok ofiar tragedii na Przełęczy Diatłowa wiadomo, w jakiej pozycji ciała ofiar były ułożone w czasie kształtowania się plam opadowych. Z innych dokumentów  można z kolei dowiedzieć się, w jakiej pozycji znaleziono poszczególne ofiary. Porównanie tych danych doprowadza do zaskakujących wniosków.

Wedle protokół z sekcji plamy opadowe zaobserwowano u poszczególnych osób w następujących rozmieszczeniach:

 • Diatłow Igor – tylna powierzchni szyi, tułowia i kończyn[3] (zgadza się z pozycją znalezienia zwłok)[4]
 • Doroszenko Jurij – plecy i tylna powierzchnia kończyn[5] (znaleziony na brzuchu)[6]
 • Dubinina Ludmiła – plecy i boczna powierzchnia tułowia i kończyn[7] (znaleziona w pozycji klęczącej)[8]
 • Kolewatow Aleksander – prawa powierzchnia tułowia i kończyn[9] (zgadza się z pozycją znalezienia zwłok)[10]
 • Kołmogorowa Zina – plecy[11] (znaleziona na boku)[12]
 • Kriwoniszczenko Jurij – tylna powierzchni szyi, tułowia i kończyn[13] (zgadza się z pozycją znalezienia zwłok)[14]
 • Słobodzin Rustem –  tylna powierzchni szyi, tułowia i kończyn[15] (znaleziony na brzuchu)[16]
 • Thibeaux-Brignolle Nikołaj – tylna powierzchnia klatki piersiowej, szyi i kończyn[17] (zgadza się z pozycją znalezienia zwłok)[18]
 • Zołotariow Siemion – tylna powierzchni szyi, tułowia i kończyn[19] (znaleziony na boku)[20]

Wnioski:

 1. Na podstawie powyższych danych można wnioskować, że ciała czterech ofiar, to jest: Jurija Kriwoniszczenki, Igora Diatłowa, Aleksandra Kolewatowa i Nikołaja Thibeaux-Brignolle w czasie wykształcania plam opadowych przebywały w tej pozycji, w której znaleziono ofiary.
 2. W przypadku pozostałych turystów pojawiają się rozbieżności. Należy wnioskować, że ich ciała zostały przesunięte co najmniej 10 godzin od śmierci, kiedy plamy opadowe były nieprzemieszczane.
 3. Różnice pomiędzy rozmieszczeniem plam opadowych a pozycją znalezienia zwłok Ludmiły i Siemiona można wyjaśnić bez udziału osób trzecich. Ciała znaleziono w strumieniu, mogły zostać poruszone przez nurt wody.
 4. Ciało Jurija Doroszenki zostało przełożone na brzuch co najmniej 10 godzin od śmierci.
 5. Ciało Ziny Kołmogorowej zostało przełożone na bok co najmniej 10 godzin od śmierci.
 6. Ciało Rustema Słobodzina zostało przełożone na brzuch co najmniej 10 godzin od śmierci.
 7. Z sekcji zwłok wynika, że ciał trojki wymienionych wyżej ofiar nie mogły przełożyć inne osoby z grupy Diatłowa, ponieważ wszyscy zmarli w podobnym czasie, w maksymalnym odstępie około 2 godzin[21] i w momencie utrwalenia plam opadowych towarzyszy już nie żyli.

Czy ekipa poszukiwawcza była pierwsza na miejscu tragedii?

Akta śledcze milczą na ten temat. Świadkowie nie.

A co dokładnie mają do powiedzenia Czytelnik dowie się z kolejnych odcinków.

____

© Alice Lugen. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Proszę o wskazanie autora i źródła przy korzystaniu z prawa cytatu.

 • Konsultacja z zakresu medycyny sądowej – VOTUM.
 • Konsultacja z zakresu regulacji prawnych ZSRR – Andriej Radczin.

Zdjęcia użyte na stronie pochodzą ze zbiorów Fundacji Pamięci Grupy Diatłowa, prowadzonej przez Jurija Kuncewicza, z siedzibą w Jekaterynburgu, która posiada do niech wszelkie prawa. Za wyjątkiem serwisu diatlow.pl fotografia nie może być upowszechniana bez pisemnej zgody Fundacji.

Materiał źródłowy: Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен.

Oryginał do wglądu: Государственный Архив Свердловской Области, Екатеринбург, Вайнера 17

____

Źródła:

[1] Допрос эксперта Возрожденного, Удобное Дело, Том 1, 381 – 383

[2] Допрос эксперта Возрожденного, Удобное Дело, Том 1, 381 – 383

[3] Акт исследования трупа Дятлова Игоря, Удобное Дело, Том 1, 120 – 126

[4] Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6

[5] Акт исследования трупа Дорошенко Юрия, Удобное Дело, Том 1, 104 – 111

[6] Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6

[7] Акт исследования трупа Дубининой , Удобное Дело, Том 1, 355 – 357

[8] Протокол осмотра места обнаружения трупов, Удобное Дело, Том 1,  341 – 343

[9] Акт исследования трупа Колеватова, Удобное Дело, Том 1, 345 – 348

[10] Протокол осмотра места обнаружения трупов, Удобное Дело, Том 1,  341 – 343

[11] Акт исследования трупа Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 127 – 13

[12] Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6

[13] Акт исследования трупа Кривонищенко Г., Удобное Дело, Том 1, 112 – 119

[14] Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6

[15] Акт исследования трупа Слободина Рустема, Удобное Дело, Том 1, 95 – 103

[16]  Telegram Nr 5/3, przyjął: Sysojew, Удобное Дело, Том 1, 184; Допрос свидетеля Согрина С. Н., Удобное Дело, Том 1, 330 – 339; Протокол допроса свидетеля Чернышова, Удобное Дело, Том 1,  88 – 93; Допрос свидетеля Аксельрода М. А., Удобное Дело, Том 1, 316- 329

[17] Акт исследования трупа Тибо-Бриньоль, Удобное Дело, Том 1, 352 – 354

[18] Протокол осмотра места обнаружения трупов, Удобное Дело, Том 1,  341 – 343

[19] Акт исследования трупа Золотарева, Удобное Дело, Том 1, 349 – 351

[20] Протокол осмотра места обнаружения трупов, Удобное Дело, Том 1,  341 – 343

[21] Акт исследования трупа Слободина Рустема, Удобное Дело, Том 1, 95 – 103; Акт исследования трупа Дорошенко Юрия, Удобное Дело, Том 1, 104 – 111; Акт исследования трупа Кривонищенко Г., Удобное Дело, Том 1, 112 – 119; Акт исследования трупа Дятлова Игоря, Удобное Дело, Том 1, 120 – 126; Акт исследования трупа Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 127 – 13; Акт исследования трупа Колеватова, Удобное Дело, Том 1, 345 – 348; Акт исследования трупа Золотарева , Удобное Дело, Том 1, 349 – 351; Акт исследования трупа Тибо-Бриньоль, Удобное Дело, Том 1, 352 – 354; Акт исследования трупа Дубининой , Удобное Дело, Том 1, 355 – 357