Prawa autorskie

Czy mogę skopiować całe teksty z tej strony albo ich większe fragmenty?

Nie.

Czy mogę przetłumaczyć teksty z tej strony na inny język i opublikować je w internecie lub mediach tradycyjnych?

Nie.

Czy mogę skopiować zdjęcia z tej strony?

Nie.

Czy zdjęcia o Przełęczy Diatłowa nie są dostępne na tzw. wolnej licencji?

Zdecydowanie nie.

Zbiory fotograficzne posiadają swoich właścicieli. Niektórzy autorzy zdjęć (np. członkowie ekipy poszukiwawczej) żyją i nie zrzekli się praw do swoich fotografii.

Uwaga – zastosowanie ma tu system prawny Federacji Rosyjskiej, właściwy dla autorów fotografii oraz dysponentów zbiorów, zgodnie z którym:

  • prawa do  fotografii dokumentów przynależą do ich wykonawców;
  • prawa do zdjęć wywołanych z archiwalnych klisz należą do podmiotu, który nabył i wywołał klisze;
  • prawa do fotografii z albumów prywatnych, opublikowanych w mediach, należą do podmiotu, który je opublikował jako pierwszy, o ile uzyskał je uprzednio od właściciela albumu;
  • prawa do zdjęcia przedstawiającego archiwalną fotografię należą do podmiotu, który ją wykonał.

Więcej:

  • Uchwała o polityce państwowej w zakresie ochrony praw autorskich – tutaj,
  • Uchwała dotycząca praw autorskich i wynagrodzenia dla twórców – tutaj,
  • Uchwała z dnia 27 lipca 2006 roku o informacji, technologiach informacyjnych i o ochronie informacji – tutaj,
  • Kodeks cywilny – tutaj.

W publikacjach o Przełęczy Diatłowa można wykorzystywać zdjęcia z domeny publicznej.