Podziękowania

Z serca dziękuję Kasi i Danielowi za wsparcie, pomoc, zachętę i długie nocne rozmowy o Diatłowcach.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w zdobywaniu informacji i badaniu tragedii. Szczególne słowa wdzięczności kieruje do następujących osób:

Jurij Kuncewicz, Prezes Fundacji Pamięci Grupy Diatłowa – dziękuję za udostępnienie materiałów Fundacji i wszelką pomoc.

VOTUM – dziękuję za konsultacje z zakresu medycyny sądowej, zapoznanie się z wynikami sekcji zwłok ofiar i cenne uwagi.

Andriej Radczin – dziękuję za konsultacje z zakresu regulacji prawnych ZSRR i wszelką pomoc z dziedziny prawa.

Michaił Kaszczow – dziękuję za obszerne konsultacje historyczne.

Giennadij Kiziłow – dziękuję za wszelkie informacje i pomoc.

Grigorij Kontaniszow – dziękuję za pomoc w odczytaniu oznaczeń map wojskowych z lat pięćdziesiątych, konsultacje z zakresu topografii Północnego Uralu i precyzyjne określenie odległości obiektów.

Natalia i Nikołaj Warsegow – dziękuję za możliwość korzystania ze zgromadzonych materiałów.

Sasza Kuliczkin – dziękuję za wszelkie informacje dotyczące warunków pogodowych na terenie Północnego Uralu oraz konsultacje z zakresu turystyki górskiej.

Sasza Klodocin – dziękuję za wszelką pomoc dotyczącą militariów i uralskich baz wojskowych z okresu zimnej wojny oraz nieskończoną cierpliwość w udzielaniu odpowiedzi na moje rozliczne pytania.

Maja Leonidowna Piskariewa – dziękuję za możliwość korzystania z materiałów i wszelkie informacje o Diatłowcach.

Olena Adriejewna – dziękuję za konsultację z zakresu antropologii ludów uralskich i wskazówki dotyczące kultury Mansów.