Wykaz źródeł

Dokumenty i akta osobowe:

 • Akt zgonu numer 057574 – Doroszenko Jurij Nikołajewicz, z dnia 6 marca 1959 roku
 • Akta osobowe numer 527289 Politechniki Uralskiej – Georgij Kriwoniszczenko
 • Akta osobowe numer 537104 Politechniki Uralskiej – Nikołaj Thibeaux-Brignolle
 • Akta osobowe numer 545224 Politechniki Uralskiej – Igor Diatłow
 • Akta osobowe numer 546537 Politechniki Uralskiej – Zinajda Kołmogorowa
 • Akta osobowe numer 556279 Politechniki Uralskiej – Jurij Doroszenko
 • Akta osobowe numer 557396 Politechniki Uralskiej – Ludmiła Dubinina
 • Akta osobowe numer 56/911 Politechniki Uralskiej – Aleksander Kolewatow
 • Akta osobowe numer 587579 Politechniki Uralskiej – Wiktor Aleksiejewicz Nikitin
 • Charakterystyka Igora Diatłowa ze szkoły numer 12 w Pierwouralsku, w: Akta osobowe numer 545224
 • Dyplom nr 175136 ukończenia technikum Aleksandra Kolewatowa, wydany w dniu 12.08.1953 w Swierdłowsku
 • Dyplom nr 430992 – Siemion Zołotariow, wystawiony 1 sierpnia 1950 rok, Mińsk
 • Dyplom nr 940198 – Nikołaj Thibeaux-Brignolle, Politechnika Uralska, 28.06.1958
 • Indeks nr 1720, Swierdłowska Akademia Medyczna – Borys Wozrożdziennyj, wydany 1 sierpnia 1948
 • Indeks nr 35/194 S. A. Zołotariow, wydany 16.01.1947
 • Indeks nr 537104 Politechniki Uralskiej – Nikołaj Thibeaux-Brignolle
 • Indeks nr 546537 Politechnika Uralska – Zinajda Kołmogorowa
 • Indeks nr 587579 Politechniki Uralkiej – Wiktor Aleksiejewicz Nikitin
 • Legitymacja Komsomołu Zinajdy Kołmogorowej, nr 08068064
 • Świadectwo dojrzałości Igora Diatłowa, nr 071770, wydane 29 czerwca 1954
 • Świadectwo dojrzałości numer 079647 – Ludmiła Dubinina
 • Świadectwo dojrzałości numer 244525 – Wiktor Aleksiejewicz Nikitin, z dnia 21.06.1956
 • Zaświadczenie nr 28463, Ministerstwo Edukacji ZRSS, z dnia 19.08.1950

Telegramy:

 • Odbiorca nieznany – Королев, Удобное Дело, Том 1, 195
 • Odbiorca nieznany – Потапов, 11.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 194
 • Odbiorca nieznany – Потапов, Удобное Дело, Том 1, 196
 • Odbiorca nieznany – Потапов, Удобное Дело, Том 1, 197
 • Odbiorcy nieznani – Масленников, Удобное Дело, Том 1, 172, 173, 176, 180, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191
 • Баранову – Сульман, 23.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 138
 • Баранову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 136
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959 , Удобное Дело, Том 1, 162
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 161
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 163
 • Масленникову – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 145
 • Масленникову – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 151
 • Масленникову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 156
 • Масленникову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 157
 • Неволину – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 150
 • Первагу – Сульман, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 141
 • Сульману – nadawca nieznany, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 153
 • Сульману – Баранов, 23.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 137
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 165
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 166
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 169
 • Сульману – Масленников, 02.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 167
 • Сульману – Масленников, 03.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 168
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 146
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 149
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 152
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 154
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 155
 • Сульману – Масленников, 28.02.1959 , Удобное Дело, Том 1, 158
 • Сульману – Масленников, 28.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 160
 • Сульману – Масленников, Удобное Дело, Том 1, 170
 • Сульману – Мельников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 164
 • Сульману – Неволин, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 142
 • Сульману – Неволин, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 143
 • Сульману – Неволин, 26.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 144
 • Сульману – Неволин, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 148
 • Сульману – Неволин, 28.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 159
 • Сульману – Неволин, Удобное Дело, Том 1, 140
 • Сульману – Слобцов, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 147
 • Сульману- Чернышев, Неволин, 03.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 171

Rękopisy:

 • Autobiografia Aleksandra Kolewatowa 28.09.1956, w: Akta osobowe numer 56/911 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Georgij Kriwoniszczenko, w: Akta osobowe numer 527289 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Igora Diatłowa 30.06.1954, w: Akta osobowe numer 545224
 • Autobiografia Jurija Doroszenko 05.07.19545, w: Akta osobowe numer 556279 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Ludmiła Dubinina, w: Akta osobowe numer 537104 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Nikołaj Thibeaux-Brignolle, 25.06.1953, w: Akta osobowe numer 537104 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Wiktora Nikitina, 05.08.1958, w: Akta osobowe numer 587579 Politechniki Uralskiej
 • Autobiografia Zinajdy Kołmogorowej, w: Akta osobowe numer 546537 Politechniki Uralskiej
 • Dziennik Jurija Judina, prowadzony w czasie wyprawy na Otorten w 1959 roku
 • Dziennik Ludmiły Dubininy, prowadzony w czasie wyprawy na Otorten w 1959 roku
 • Dziennik Rustema Slobodzina, prowadzony w czasie wyprawy na Otorten w 1959 roku
 • Dziennik Zinajdy Kołomogorowej, prowadzony w czasie wyprawy na Otorten w 1959 roku
 • Расшифровка, Золотарев Семен Алексеевич, Сентябрь 1950 г.

Podstawowe dokumenty śledcze:

 • Акт исследования трупа Дорошенко Юрия, Удобное Дело, Том 1, 104 – 111
 • Акт исследования трупа Дубининой , Удобное Дело, Том 1, 355 – 357
 • Акт исследования трупа Дятлова Игоря, Удобное Дело, Том 1, 120 – 126
 • Акт исследования трупа Золотарева , Удобное Дело, Том 1, 349 – 351
 • Акт исследования трупа Колеватова , Удобное Дело, Том 1, 345 – 348
 • Акт исследования трупа Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 127 – 134
 • Акт исследования трупа Кривонищенко Г., Удобное Дело, Том 1, 112 – 119
 • Акт исследования трупа Слободина Рустема, Удобное Дело, Том 1, 95 – 103
 • Акт исследования трупа Тибо-Бриньоль, Удобное Дело, Том 1, 352 – 354
 • Акт криминалистич. экспертизы, Удобное Дело, Том 1, 303 – 304
 • Вырезка из газеты „Тагильский рабочий” , Удобное Дело, Том 1, 344
 • Гистологические анализы, Удобное Дело, Том 1, 358 – 361
 • Докладная записка Титова, Удобное Дело, Том 1, 135
 • Дополнительный допрос Масленникова, Удобное Дело, Том 1, 295 – 297
 • Допрос свидетеля Аксельрода М. А., Удобное Дело, Том 1, 316 – 329
 • Допрос свидетеля Анисимова, Удобное Дело, Том 1, 267
 • Допрос свидетеля Анямова Н., Удобное Дело, Том 1, 261 – 262
 • Допрос свидетеля Анямова, Удобное Дело, Том 1, 230 – 321
 • Допрос свидетеля Атманаки, Удобное Дело, Том 1, 209 – 220
 • Допрос свидетеля Бахтиярова П., Удобное Дело, Том 1, 223
 • Допрос свидетеля Бахтиярова Петра, Удобное Дело, Том 1, 225 – 226
 • Допрос свидетеля Бахтиярова С., Удобное Дело, Том 1, 224
 • Допрос свидетеля Брусницына, Удобное Дело, Том 1, 362 – 369
 • Допрос свидетеля Горбушина, Удобное Дело, Том 1, 228 – 229
 • Допрос свидетеля Гордо Л. С., Удобное Дело, Том 1, 305 – 306
 • Допрос свидетеля Дубинина А. Н., Удобное Дело, Том 1, 284 – 287
 • Допрос свидетеля Карелина В. Г., Удобное Дело, Том 1, 290 – 292
 • Допрос свидетеля Колеватовой, Удобное Дело, Том 1, 270 – 272
 • Допрос свидетеля Королева В. И., Удобное Дело, Том 1, 288 – 289
 • Допрос свидетеля Кривонищенко, Удобное Дело, Том 1, 273 – 274
 • Допрос свидетеля Курикова Г., Удобное Дело, Том 1, 321
 • Допрос свидетеля Лебедева В. Л., Удобное Дело, Том 1, 313 – 315
 • Допрос свидетеля Малика, Удобное Дело, Том 1, 265
 • Допрос свидетеля Мокрушина, Удобное Дело, Том 1, 221 – 222
 • Допрос свидетеля Новикова, Удобное Дело, Том 1, 266
 • Допрос свидетеля Ортюкова Г. С., Удобное Дело, Том 1, 307 – 308
 • Допрос свидетеля Савкина, Удобное Дело, Том 1, 264
 • Допрос свидетеля Скорых Г. И., Удобное Дело, Том 1, 378 – 380
 • Допрос свидетеля Слободина В. М., Удобное Дело, Том 1, 275 – 281
 • Допрос свидетеля Слобцова, Удобное Дело, Том 1, 298 – 300
 • Допрос свидетеля Согрина С. Н., Удобное Дело, Том 1, 330 – 339
 • Допрос свидетеля Темпалова В. И., Удобное Дело, Том 1, 309 – 312
 • Допрос свидетеля Уфимцева, Удобное Дело, Том 1, 268 – 269
 • Допрос свидетеля Шешкина, Удобное Дело, Том 1, 263
 • Допрос свидетеля Юдина Ю. Е., Удобное Дело, Том 1, 293 – 294
 • Допрос эксперта Возрожденного, Удобное Дело, Том 1, 381 – 383
 • Заключение эксперта, Удобное Дело, Том 1, 371 – 377
 • Запрос Гордо Матвееву, Удобное Дело, Том 1, 282
 • Запрос Курочкина Матвееву, Удобное Дело, Том 1, 283
 • Информация о походе гр. Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 32 – 35
 • Информация об организации поисков, Удобное Дело, Том 1, 36 – 39
 • Карта и план места стоянки туристов, Удобное Дело, Том 1, 76 – 81
 • Копия боевого листка группы туристов, Удобное Дело, Том 1, 31
 • Копия дневника группы Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 21 – 28
 • Копия дневника Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 29 – 30
 • Постановление о возбуждении дела, Удобное Дело, Том 1, 1
 • Постановление о назн. крим. эксперт, Удобное Дело, Том 1, 301 – 302
 • Постановление о назначении физ-техн. эксп., Удобное Дело, Том 1, 370
 • Постановление о прекращ. Дела, Удобное Дело, Том 1, 384 – 387
 • Постановление о продлении срока следствия , Удобное Дело, Том 1, 340
 • Проект похода гр. Туристов Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 199 – 208
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова Н., Удобное Дело, Том 1, 82 – 83
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова Н., Удобное Дело, Том 1, 84 – 85
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова П. С., Удобное Дело, Том 1, 86 – 87
 • Протокол допроса свидетеля Валюкевичус С. А., Удобное Дело, Том 1, 53
 • Протокол допроса свидетеля Дряхлых, Удобное Дело, Том 1, 40 – 41
 • Протокол допроса свидетеля Жильцова М., Удобное Дело, Том 1, 94
 • Протокол допроса свидетеля Краснобаева В. А., Удобное Дело, Том 1, 54 – 55
 • Протокол допроса свидетеля Лопатина Е. П., Удобное Дело, Том 1, 58 – 59
 • Протокол допроса свидетеля Майорова В. С. , Удобное Дело, Том 1, 56 – 57
 • Протокол допроса свидетеля Масленникова Е. П., Удобное Дело, Том 1, 62 – 75
 • Протокол допроса свидетеля Пашина И. В., Удобное Дело, Том 1, 49 – 50
 • Протокол допроса свидетеля Попова В. М., Удобное Дело, Том 1, 48
 • Протокол допроса свидетеля Ремпеля, Удобное Дело, Том 1, 46 – 47
 • Протокол допроса свидетеля Ряжнева, Удобное Дело, Том 1, 42- 43
 • Протокол допроса свидетеля Урарова И. В., Удобное Дело, Том 1, 60 – 61
 • Протокол допроса свидетеля Чагина Е. И., Удобное Дело, Том 1, 51 – 52
 • Протокол допроса свидетеля Чеглакова, Удобное Дело, Том 1, 44 – 45
 • Протокол допроса свидетеля Чернышова, Удобное Дело, Том 1, 88 – 93
 • Протокол маршрутной комиссии, Удобное Дело, Том 1, 7
 • Протокол обнаружения места стоянки туристов, Удобное Дело, Том 1, 2
 • Протокол осмотра вещей, обнар. на мест происшествия, Удобное Дело, Том 1, 11 – 20
 • Протокол осмотра лабаза, Удобное Дело, Том 1, 8 – 10
 • Протокол осмотра места обнаружения трупов , Удобное Дело, Том 1, 341 – 343
 • Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6
 • Протоколы опознания вещей, Удобное Дело, Том 1, 233 – 257
 • Радиограммы, Удобное Дело, Том 1, 136 – 198
 • Расписка Золотаревой, Удобное Дело, Том 1, 258 – 259
 • Сообщение гр. Авенбург, Удобное Дело, Том 1, 260
 • Сообщение гражд. Пигузовой, Удобное Дело, Том 1, 227
 • Фототаблица № 1, № 1, экспертизы № 199, Удобное Дело, Том 1, 388 – 392

Podania, pisma, raporty, rozkazy:

 • Барнид К., Шуленко E. Докладная записка о результатах расследования случая гибели группы туристов гор. Свердловска, 23.03.1959 (za: Н. Варсегов, Н. Варсегова Тайна перевала Дятлова по версии ЦК КПСС: Причиной гибели туристов стал… ураган, К. П., 02.2016)
 • Заявление Директору Пятигорского государственного педагогического института, w: Akta osobowe Siemion Zołotariow – Пятигорский Государственный Педагогический Институт
 • Заявление о переводе в УПИ, 02.04.1956, w: Akta osobowe numer 56/911 Politechniki Uralskiej, Aleksander Kolewatow
 • ПРИКАЗ № 240, Grudzień 1950
 • Рецензия на дипломный проект студента, 27.06.1958, w: Akta osobowe numer 534061 Politechniki Uralskiej – Rustem Słobodzin
 • Сарычeв С. Подача номер 645, Начaльнику Паспортново Стола 2 – го отд. Милиции г. Минска, 21.10.1946
 • Характеристика Колеватова Александра Сергеевича, А. К. Уралец, Дирeктор Прeдприятия П/Я 3394, Moskwa, 09.10.1956

Transkrypcje rozmów telefonicznych i wystąpień konferencyjnych:

 • Текст беседы „ЦЕНТРа гражданского расследования трагедии Дятловцев” (НАВИГ) с поисковиком 1959 г. Сюникаевым Химза Фазыловичом по делу Дятловцев,  10. 2008 (по телефону)
 • Текст видеозаписи выступления Коротаева В. И. на вечере 01.02.09 г. 50 лет трагедии. Интернет-Центр трагедии Дятловцев, 2009
 • Юдин Ю .Е. Дело, которое не имеет номера, Выступление на вечере памяти в зале Звездный УГТП-УПИ, Текст видеозаписи выступления на вечере 50 лет трагедии, 02.02.2009

Podstawowe filmy, programy telewizje i radiowe oraz nagrania prywatne:

 • Nagranie prywatne wypowiedzi Jurija Judina, Общественный фонд „Памяти группы Дятлова”, 2013
 • Анатолий Моховинтервью, Общественный фонд „Памяти группы Дятлова”, Video, 04.08.2010
 • Беседа Кана с Шаравиным. Палатка, подход, следы, Канал пользователя hibinafiles Video, 2012
 • Беседа Кана с Юдимым, Канал Hibinafiles, 22.02.2012
 • Версии трагедии гибели Дятлова, КП ТВ Video, 2013
 • Дело группы Дятлова: три тупиковых версии, „Не так”, Радио „Эхо Москвы”, 12.04.2014
 • Дело Томное „Гибель Группы Дятлова”, КТВ Телевидение, 12.12.2010
 • Загадка перевала Дятлова, Ektb TV, 2013
 • Итоги недели: судьба последнего «дятловца», Телекомпания ОТВ Video, 04.05.2013
 • Новая находка на месте трагедии перевала Дятлова, 24 Новости, РЕН ТВ, 09.2013
 • Огечин М. Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова, Россия-1, 5-6.03.2013
 • Олег Архипов о группе Дятлова, nagranie video ze spotkania autorskiego, 10.11.2012
 • Память о группе Дятлова жива, Медиа-холдинг ГОНГ Каменск-Уральский, Video, 31.01.2014
 • По следам перевала Дятлова, КП ТВ Video, 22.04.2013
 • Подкорытова С. Итоги недели: тайна перевала Дятлова раскрыта, Телекомпания ОТВ Video, 22.02.2015
 • Почему власти скрыли причину смерти Перевал Дятлова, КП ТВ Video, 2013
 • Пусть говорят: Перевал Дятлова: не ходи туда, TV Россия, Первый канал, 16 – 17.04.2013
 • Туристов на перевале Дятлова могли убить манси, КП ТВ Video, 01.2016
 • Ученые раскрыли, почему на Перевале Дятлова гибнут люди, РЕН ТВ, 02.10.2015

Analiza fotografii na podstawie:

 • Fotografie zwłok: Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Алексей Коськин, архив фотографий
 • Анатолий Мохов, архив фотографий
 • Владимир Аскинадзи, архив фотографий
 • Общественный фонд „Памяти группы Дятлова”, архив фотографий
 • Пленка 01, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 02, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 03, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 04, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 05, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 06, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Поход 1959, С разных пленок. Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Фототаблина № 1 и № 2 Экспертизы № 199, 16.04.1959, Удобное Дело, Том 1, 388 – 392

Materiały źródłowe poszczególnych tekstów umieszczone są na dole strony. Kompletny wykaz publikacji książkowych i prasowych zostanie opublikowany wraz z treścią kolejnego odcinka.