Wykaz źródeł

Dzienniki, notesy i notatki:

 • Dziennik Jurija Blinowa prowadzony podczas poszukiwań zwłok turystów od 3 kwietnia do 12 maja 1959 roku, rękopis, Archiwum Fundacji Pamięci Grupy Diatłowa (FPGD)
 • Dziennik Jurija Judina prowadzony podczas wyprawy na Otorten w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Dziennik letniej wyprawy na Kaukaz w 1957 roku, rękopis, archiwum FPGD
 • Dziennik letniej wyprawy na Ural w 1956 roku, pod kierownictwem Igora Diatłowa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Dziennik Ludmiły Dubininy prowadzony podczas wyprawy na Otorten w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Dziennik Rustema Słobodina prowadzony podczas wyprawy na Otorten w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Dziennik zimowej wyprawy na Ural Północny w 1957 roku, pod kierownictwem Igora Diatłowa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Dziennik Zinaidy Kołmogorowej prowadzony podczas wyprawy na Otorten w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notatki prokuratora Lwa Iwanowa sporządzone przed napisaniem artykułu do gazety „Leninskij Put’”, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notatki prokuratora Lwa Iwanowa sporządzone na miejscu tragedii, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notatki sporządzone przez Igora Diatłowa przed wyprawą na Otorten, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notatki sporządzone przez Jurija Koptiełowa podczas poszukiwań turystów w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notatki sporządzone przez Wadima Brusnicyna podczas poszukiwań turystów w 1959 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notes Igora Diatłowa z 1957 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notes Ludmiły Dubininy z 1958 roku, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notes prowadzony od 1 lutego do 5 maja 1959 roku podczas poszukiwań zwłok turystów przez ratownika Giennadija Grigorjewa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notes prowadzony od 27 lutego do 1 marca 1959 roku podczas poszukiwań zwłok turystów przez ratownika Giennadija Grigorjewa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Notes prowadzony w 1959 roku podczas poszukiwań zwłok turystów przez Jewgienija Maslennikowa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Plan poszukiwań turystów sporządzony w lutym 1959 roku przez Jewgienija Maslennikowa, rękopis, Archiwum FPGD
 • Plan poszukiwań turystów sporządzony w lutym 1959 roku przez pułkownika Gieorgija Ortiukowa, rękopis, archiwum FPGD

 

Akta osobowe, dyplomy, życiorysy, dokumenty:

Diatłow Igor:
— akta osobowe nr 545224, Archiwum UPI (Uralski Instytut Politechniczny)
— referencje ze szkoły nr 12 w Pierwouralsku, rękopis, Archiwum UPI
— świadectwo dojrzałości nr 071770 z dnia 29.06.1954, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 30.06.1954, rękopis, Archiwum UPI

Doroszenko Jurij:
— akta osobowe nr 556279, Archiwum UPI
— świadectwo zgonu nr 057504 z dnia 6.03.1959, maszynopis, Archiwum FPGD
— życiorys z dnia 5.07. 1955, rękopis, Archiwum UPI

Dubinina Ludmiła:
— akta osobowe nr 557396, Archiwum UPI
— świadectwo dojrzałości numer 079647 z dnia 24.06.1955, Archiwum UPI
— życiorys z 1955 roku, rękopis, Archiwum UPI

Judin Jurij:
— akta osobowe nr 548347, Archiwum UPI
— indeks nr 548347, Archiwum UPI
— recenzja pracy dyplomowej z dnia 12.06.1960, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 23.03.1960, rękopis, Archiwum UPI

Kolewatow Aleksander:
— akta osobowe nr 56/911, Archiwum UPI
— dyplom nr 175/36 z dnia 12.08.1953, Archiwum UPI
— referencje z dnia 9.11.1956, z Instytutu 3394, Archiwum UPI
— świadectwo ukończenia szkoły nr 27 w Swierdłowsku z dnia 18.06.1949, fotokopia, Archiwum FPGD
— życiorys z dnia 11.10.1941, fotokopia rękopisu, Archiwum FPGD
— życiorys z dnia 30.10.1952, fotokopia rękopisu, Archiwum FPGD
— życiorys z dnia 28.09.1956, rękopis, Archiwum UPI

Kołmogorowa Zinaida:
— akta osobowe nr 546537, Archiwum UPI
— indeks nr 546537 UPI. Archiwum UPI
— legitymacja Komunistycznego Związku Młodzieży nr 08068064, Archiwum FPGD
— legitymacja studencka nr 546537 z dnia 2.09.1954, Archiwum FPGD
— świadectwo dojrzałości nr 763176 z dnia 10.06.1954, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 10.07.1954, rękopis, Archiwum UPI

Kriwoniszczenko Gieorgij:
— akta osobowe nr 527289, Archiwum UPI
—indeks nr 527289, Archiwum UPI
— recenzja pracy dyplomowej z dnia 25.06.1957, Archiwum UPI
— referencje z dnia 2.04.1957, wydane przez UPI, maszynopis, Archiwum UPI
— życiorys, rękopis, Archiwum UPI

Nikitin Wiktor:
— akta osobowe nr 587579, Archiwum UPI
— indeks nr 587579, Archiwum UPI
— świadectwo dojrzałości nr 244525 z dnia 21.06.1956, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 5.08.1958, Archiwum UPI

Słobodin Rustem:
— akta osobowe nr 534061, Archiwum UPI
— dyplom nr 534061 z dnia 26.06.1958, Archiwum UPI
— recenzja pracy dyplomowej z dnia 23.06.1958, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 15.03.1956, rękopis, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 29.06.1953, rękopis, Archiwum UPI

Thibeaux-Brignolle Nikołaj:
— akta osobowe nr 537104, Archiwum UPI
— dyplom nr 940198 z dnia 28.06.1958, Archiwum UPI
— indeks nr 537104, Archiwum UPI
— recenzja pracy dyplomowej z dnia 26.06.1958, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 22.03.1958, rękopis, Archiwum UPI
— życiorys z dnia 25.06.1953, rękopis, Archiwum UPI

Zołotariow Siemion:
— ankieta osobowa z Białoruskiego Instytutu Kultury Fizycznej w Mińsku, 1946 rok, fotokopia, Archiwum FPGD
— dyplom nr 430992 z dnia 1.08.1950, fotokopia, Archiwum FPGD
— indeks nr 35/194 z dnia 16.01.1947, z Białoruskiego Instytutu Kultury Fizycznej w Mińsku, fotokopia, Archiwum FPGR
— legitymacja instruktora baz turystycznych z dnia 7.12. 1958, fotokopia, Archiwum FPGD
— podanie nr 645 z dnia 21.10. 1946 roku do Naczelnika Milicji w Mińsku, fotokopia, Archiwum FPGD
— referencje z dnia 21.01. 1950 z Białoruskiego Instytutu Kultury Fizycznej w Mińsku, fotokopia, Archiwum FPGD
— świadectwo dojrzałości nr 28727 z dnia 15.06.1941 roku, fotokopia, Archiwum FPGD
— wniosek o przyznanie Orderu Czerwonej Gwiazdy z dnia 26.04.1945 roku, fotokopia, Archiwum FPGD
— zaświadczenie nr 28463 z ministerstwa edukacji, z dnia 19.08.1950, fotokopia, Archiwum FPGD
— życiorys z dnia 16.06. 1948, fotokopia rękopisu, Archiwum FPGD

 

Akta śledcze

Sprawa kryminalna o śmierci turystów w rejonie góry Otorten [Ugołownoje dieło o gibieli turistow w rajonie gory Otortien], Swierdłowsk 1959

 

Telegramy związane z dochodzeniem: 

 • Odbiorca nieznany – Королев, Удобное Дело, Том 1, 195
 • Odbiorca nieznany – Потапов, 11.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 194
 • Odbiorca nieznany – Потапов, Удобное Дело, Том 1, 196
 • Odbiorca nieznany – Потапов, Удобное Дело, Том 1, 197
 • Odbiorcy nieznani – Масленников, Удобное Дело, Том 1, 172, 173, 176, 180, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191
 • Баранову – Сульман, 23.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 138
 • Баранову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 136
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959 , Удобное Дело, Том 1, 162
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 161
 • Масленникову – Сульман, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 163
 • Масленникову – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 145
 • Масленникову – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 151
 • Масленникову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 156
 • Масленникову – Сульман, Удобное Дело, Том 1, 157
 • Неволину – Сульман, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 150
 • Первагу – Сульман, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 141
 • Сульману – nadawca nieznany, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 153
 • Сульману – Баранов, 23.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 137
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 165
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 166
 • Сульману – Масленников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 169
 • Сульману – Масленников, 02.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 167
 • Сульману – Масленников, 03.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 168
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 146
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 149
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 152
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 154
 • Сульману – Масленников, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 155
 • Сульману – Масленников, 28.02.1959 , Удобное Дело, Том 1, 158
 • Сульману – Масленников, 28.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 160
 • Сульману – Масленников, Удобное Дело, Том 1, 170
 • Сульману – Мельников, 01.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 164
 • Сульману – Неволин, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 142
 • Сульману – Неволин, 24.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 143
 • Сульману – Неволин, 26.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 144
 • Сульману – Неволин, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 148
 • Сульману – Неволин, 28.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 159
 • Сульману – Неволин, Удобное Дело, Том 1, 140
 • Сульману – Слобцов, 27.02.1959, Удобное Дело, Том 1, 147
 • Сульману- Чернышев, Неволин, 03.03.1959, Удобное Дело, Том 1, 171

Podstawowe dokumenty z akt:

 • Акт исследования трупа Дорошенко Юрия, Удобное Дело, Том 1, 104 – 111
 • Акт исследования трупа Дубининой , Удобное Дело, Том 1, 355 – 357
 • Акт исследования трупа Дятлова Игоря, Удобное Дело, Том 1, 120 – 126
 • Акт исследования трупа Золотарева , Удобное Дело, Том 1, 349 – 351
 • Акт исследования трупа Колеватова , Удобное Дело, Том 1, 345 – 348
 • Акт исследования трупа Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 127 – 134
 • Акт исследования трупа Кривонищенко Г., Удобное Дело, Том 1, 112 – 119
 • Акт исследования трупа Слободина Рустема, Удобное Дело, Том 1, 95 – 103
 • Акт исследования трупа Тибо-Бриньоль, Удобное Дело, Том 1, 352 – 354
 • Акт криминалистич. экспертизы, Удобное Дело, Том 1, 303 – 304
 • Вырезка из газеты „Тагильский рабочий” , Удобное Дело, Том 1, 344
 • Гистологические анализы, Удобное Дело, Том 1, 358 – 361
 • Докладная записка Титова, Удобное Дело, Том 1, 135
 • Дополнительный допрос Масленникова, Удобное Дело, Том 1, 295 – 297
 • Допрос свидетеля Аксельрода М. А., Удобное Дело, Том 1, 316 – 329
 • Допрос свидетеля Анисимова, Удобное Дело, Том 1, 267
 • Допрос свидетеля Анямова Н., Удобное Дело, Том 1, 261 – 262
 • Допрос свидетеля Анямова, Удобное Дело, Том 1, 230 – 321
 • Допрос свидетеля Атманаки, Удобное Дело, Том 1, 209 – 220
 • Допрос свидетеля Бахтиярова П., Удобное Дело, Том 1, 223
 • Допрос свидетеля Бахтиярова Петра, Удобное Дело, Том 1, 225 – 226
 • Допрос свидетеля Бахтиярова С., Удобное Дело, Том 1, 224
 • Допрос свидетеля Брусницына, Удобное Дело, Том 1, 362 – 369
 • Допрос свидетеля Горбушина, Удобное Дело, Том 1, 228 – 229
 • Допрос свидетеля Гордо Л. С., Удобное Дело, Том 1, 305 – 306
 • Допрос свидетеля Дубинина А. Н., Удобное Дело, Том 1, 284 – 287
 • Допрос свидетеля Карелина В. Г., Удобное Дело, Том 1, 290 – 292
 • Допрос свидетеля Колеватовой, Удобное Дело, Том 1, 270 – 272
 • Допрос свидетеля Королева В. И., Удобное Дело, Том 1, 288 – 289
 • Допрос свидетеля Кривонищенко, Удобное Дело, Том 1, 273 – 274
 • Допрос свидетеля Курикова Г., Удобное Дело, Том 1, 321
 • Допрос свидетеля Лебедева В. Л., Удобное Дело, Том 1, 313 – 315
 • Допрос свидетеля Малика, Удобное Дело, Том 1, 265
 • Допрос свидетеля Мокрушина, Удобное Дело, Том 1, 221 – 222
 • Допрос свидетеля Новикова, Удобное Дело, Том 1, 266
 • Допрос свидетеля Ортюкова Г. С., Удобное Дело, Том 1, 307 – 308
 • Допрос свидетеля Савкина, Удобное Дело, Том 1, 264
 • Допрос свидетеля Скорых Г. И., Удобное Дело, Том 1, 378 – 380
 • Допрос свидетеля Слободина В. М., Удобное Дело, Том 1, 275 – 281
 • Допрос свидетеля Слобцова, Удобное Дело, Том 1, 298 – 300
 • Допрос свидетеля Согрина С. Н., Удобное Дело, Том 1, 330 – 339
 • Допрос свидетеля Темпалова В. И., Удобное Дело, Том 1, 309 – 312
 • Допрос свидетеля Уфимцева, Удобное Дело, Том 1, 268 – 269
 • Допрос свидетеля Шешкина, Удобное Дело, Том 1, 263
 • Допрос свидетеля Юдина Ю. Е., Удобное Дело, Том 1, 293 – 294
 • Допрос эксперта Возрожденного, Удобное Дело, Том 1, 381 – 383
 • Заключение эксперта, Удобное Дело, Том 1, 371 – 377
 • Запрос Гордо Матвееву, Удобное Дело, Том 1, 282
 • Запрос Курочкина Матвееву, Удобное Дело, Том 1, 283
 • Информация о походе гр. Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 32 – 35
 • Информация об организации поисков, Удобное Дело, Том 1, 36 – 39
 • Карта и план места стоянки туристов, Удобное Дело, Том 1, 76 – 81
 • Копия боевого листка группы туристов, Удобное Дело, Том 1, 31
 • Копия дневника группы Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 21 – 28
 • Копия дневника Колмогоровой, Удобное Дело, Том 1, 29 – 30
 • Постановление о возбуждении дела, Удобное Дело, Том 1, 1
 • Постановление о назн. крим. эксперт, Удобное Дело, Том 1, 301 – 302
 • Постановление о назначении физ-техн. эксп., Удобное Дело, Том 1, 370
 • Постановление о прекращ. Дела, Удобное Дело, Том 1, 384 – 387
 • Постановление о продлении срока следствия , Удобное Дело, Том 1, 340
 • Проект похода гр. Туристов Дятлова, Удобное Дело, Том 1, 199 – 208
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова Н., Удобное Дело, Том 1, 82 – 83
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова Н., Удобное Дело, Том 1, 84 – 85
 • Протокол допроса свидетеля Бахтиярова П. С., Удобное Дело, Том 1, 86 – 87
 • Протокол допроса свидетеля Валюкевичус С. А., Удобное Дело, Том 1, 53
 • Протокол допроса свидетеля Дряхлых, Удобное Дело, Том 1, 40 – 41
 • Протокол допроса свидетеля Жильцова М., Удобное Дело, Том 1, 94
 • Протокол допроса свидетеля Краснобаева В. А., Удобное Дело, Том 1, 54 – 55
 • Протокол допроса свидетеля Лопатина Е. П., Удобное Дело, Том 1, 58 – 59
 • Протокол допроса свидетеля Майорова В. С. , Удобное Дело, Том 1, 56 – 57
 • Протокол допроса свидетеля Масленникова Е. П., Удобное Дело, Том 1, 62 – 75
 • Протокол допроса свидетеля Пашина И. В., Удобное Дело, Том 1, 49 – 50
 • Протокол допроса свидетеля Попова В. М., Удобное Дело, Том 1, 48
 • Протокол допроса свидетеля Ремпеля, Удобное Дело, Том 1, 46 – 47
 • Протокол допроса свидетеля Ряжнева, Удобное Дело, Том 1, 42- 43
 • Протокол допроса свидетеля Урарова И. В., Удобное Дело, Том 1, 60 – 61
 • Протокол допроса свидетеля Чагина Е. И., Удобное Дело, Том 1, 51 – 52
 • Протокол допроса свидетеля Чеглакова, Удобное Дело, Том 1, 44 – 45
 • Протокол допроса свидетеля Чернышова, Удобное Дело, Том 1, 88 – 93
 • Протокол маршрутной комиссии, Удобное Дело, Том 1, 7
 • Протокол обнаружения места стоянки туристов, Удобное Дело, Том 1, 2
 • Протокол осмотра вещей, обнар. на мест происшествия, Удобное Дело, Том 1, 11 – 20
 • Протокол осмотра лабаза, Удобное Дело, Том 1, 8 – 10
 • Протокол осмотра места обнаружения трупов , Удобное Дело, Том 1, 341 – 343
 • Протокол осмотра места происшествия, Удобное Дело, Том 1, 3 – 6
 • Протоколы опознания вещей, Удобное Дело, Том 1, 233 – 257
 • Радиограммы, Удобное Дело, Том 1, 136 – 198
 • Расписка Золотаревой, Удобное Дело, Том 1, 258 – 259
 • Сообщение гр. Авенбург, Удобное Дело, Том 1, 260
 • Сообщение гражд. Пигузовой, Удобное Дело, Том 1, 227
 • Фототаблица № 1, № 1, экспертизы № 199, Удобное Дело, Том 1, 388 – 392

Korespondencja:

 • List Anastazji Thibeaux-Brignolle do Nadieżdy Słobodiny z dnia 7.04.1975, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Giennadija Grigorjewa do redakcji gazety „Uralskij Raboczij” z dnia 7.01.1999, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Jurija Kriwoniszczenki do Igora Diatłowa i pozostałych turystów z dnia 27.12.1958, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Nikołaja Kuzminowa do redakcji gazety „Uralskij Raboczij” z dnia 15.02.1990, kopia, Archiwum FPGD
 • List prokuratora A. Potapowa do Jurija Kuncewicza z dnia 30.03.2006, maszynopis, Archiwum FPGD
 • List prokuratora Lwa Iwanowa do Kuzowkina (dyr. telewizji rosyjskiej) z dnia 8.03.1991, maszynopis, Archiwum FPGD
 • List Władimira Askenadziego do redakcji gazety „Uralskij Raboczij”, 1990 r., Archiwum FPGD
 • List Zinaidy Kołmogorowej do Igora Diatłowa, z dnia 16.01.1959, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Zinaidy Kołmogorowej do rodziców z dnia 26.01. 1959, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Zinaidy Kołmogorowej do Walentyny Bałdowej z dnia 23 lub 24.01. 1959, rękopis, Archiwum FPGD
 • Korespondencja między Igorem Dubininem a prokuraturą w Jekaterynburgu 13.05.2008–14.11.2008, Archiwum FPGD
 • List prokuratora Lwa Iwanowa do Borysa Jelcyna z dnia 25.12.1990, kopia maszynopisu, Archiwum FPGD
 • List Tamary Szitilonoj do Jewgienija Zinowiewa z dnia 2.04.2005, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Pelagii Sołter do Jurija Judina z dnia 15.02.2006, rękopis, Archiwum FPGD
 • List Chimzy Siunikajewa do Piotra Bartołomieja z dnia 21.08.2007, Archiwum FPGD
 • E-mail Aleksandry Iwanowej do Mai Piskariewej z dnia 18.06.2013, Archiwum FPGD
 • Telegram nr 96616 Rimmy Kolewatowej do Nikity Chruszczowa, 26.02.1959, fotokopia, Archiwum FPGD
 • List Jurija Kuncewicza do Andrieja Kurjakowa z dnia 18.09 2019
 • Pocztówka wysłana przed Igora Diatłowa do jego ojca z dnia 26 stycznia 1959, Archiwum FPGD

Analiza fotografii na podstawie:

 • Fotografie zwłok: Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Алексей Коськин, архив фотографий
 • Анатолий Мохов, архив фотографий
 • Владимир Аскинадзи, архив фотографий
 • Общественный фонд „Памяти группы Дятлова”, архив фотографий
 • Пленка 01, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 02, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 03, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 04, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 05, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Пленка 06, Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Поход 1959, С разных пленок. Альбом, Уголовное дело о гибели туристов в районе горы Отортен. 1959
 • Фототаблина № 1 и № 2 Экспертизы № 199, 16.04.1959, Удобное Дело, Том 1, 388 – 392

Zapisy rozmów ze świadkami:

— z Anatolijem Mochowem, 7.08.2008, Archiwum FPGD
— z Anną Taranowoj, 9.08.2008. Archiwum FPGD
— z Borysem Słobodinem, 2.02.2009, Archiwum FPGD
— z Borysem Suworowem, 9.08.2008, Archiwum FPGD
— z Chimzą Sunikajewem, 1.02.2009, Archiwum FPGD
— z Chimzą Sunikajewem, 25.10.2008, Archiwum FPGD
— z Igorem Dubininem, 7.08.2008, Archiwum FPGD
— z Iriną Raszewską (Doroszenko), 28.09.2011, Archiwum FPGD
— z Jurijem Judinem, 1.02.2008, Archiwum FPGD
— z Jurijem Judinem, 2.02.2009, Archiwum FPGD
— z Jurijem Koptiełowem, 1.02.2008, Archiwum FPGD
— z Mariną Wozrożdienną, 16.02.2009, Archiwum FPGD
— z Michaiłem Szarawinem, 15.02.2007, Archiwum FPGD
— z Pelagią Sołter i Wiktorem Konstantynowiczem, 4–5.06.2008, Archiwum FPGD
— z Tamarą Zaprubiną (Kołmogorową), 2.02.2009, Archiwum FPGD
— z Tamarą Zaprubiną (Kołmogorową), 21.12.2008, Archiwum FPGD
— z Tatianą Diatłową, 09.08.2008, Archiwum FPGD
— z Wadimem Brusnicynem, maj 2007, Archiwum FPGD
— z Walentyną Prudkową, 11.06.2008, Archiwum FPGD
— z Walerią Gamatiną, 1.02.2009, Archiwum FPGD
— z Wiktorem Klimienką, 26.12.2009, Archiwum FPGD
— z Władimirem Korotajewem, 12.12.2007, Archiwum FPGD
— z Władimirem Korotajewem, 24.04.2007, Archiwum FPGD

 

 

________

Wybrane publikacje na temat Przełęczy Diatłowa znajdują się w bibliografii w książce.

Przez „akta śledcze” rozumiem: Sprawa kryminalna o śmierci turystów w rejonie góry Otorten [Ugołownoje dieło o gibieli turistow w rajonie gory Otortien], Swierdłowsk 1959. Akta śledcze sprawy kryminalnej prowadzonej przez prokuraturę rejonową w Iwdelu oraz prokuraturę obwodową w Swierdłowsku zostały połączone. Nie nadano im sygnatury. Od 1959 do 2019 roku były przechowywane w Archiwum Państwowym Obwodu Swierdłowskiego [Gosudarstwiennyj Archiw Swierdłowskoj Obłasti] z siedzibą w Jekaterynburgu, przy ulicy Wajniera. Po wznowieniu dochodzenia ws. śmierci grupy Diatłowa akta zostały z archiwum zabrane. Obecnie nie wiadomo, gdzie się znajdują, ponieważ są przedmiotem pracy prokuratury.

Archiwa UPI są obecne przechowywane w zbiorach URFU w Jekaterynburgu.

Zapisy rozmów ze świadkami nie zostały opublikowane w mediach ani wydane w osobnej publikacji. Teksty i zapisy audio znajdują się w zbiorach FPGD. Rozmowy przeprowadzali badacze tragedii związani z fundacją, którzy w latach 2007–2009 posługiwali się nazwą Centrum Obywatelskie Wyjaśnienia Przyczyn Tragedii Grupy Diatłowa [Centr Grażdanskogo Rassledowanija Tragiedii Diatłowcew].